כינוס תורה תש”פ

:הצטרפו לייב עכשיו

בראשו יובא ראש ישיבת ראש ישיבת תומכי תמימים ראש הישיבה הרב שניאור זלמן לבקובסקי, שמונה על ידי הרבי לארגון הקינוס השנתי

:לוח זמנים
19:00 – דברי פתיחה מפי הרב לאבקאווסקי
19:05 – הרב מיכאל זעליגסאן. לימוד שיחת קודש מהרבי
19:30 – הרב שניאור זלמן לאבקאווסקי שיעור בהלכה בלשון הקודש
 הרב חיים שלום דייטש, בנושא “הלכות פסח בנושא סדרים ציבריים בנוגע כוס רביעי” – 19:50 
 הרב שלום דובער שוחט. בנושא “תשלום שכר לימוד בתקופה זו למוסדות החינוך” – 20:20
20:55 – הרב עקיבא וגנר בנושא: ענייני דיומא
21:20 – הרב יוסף יצחק ווילישאנסקי, בסוגיות הקשורות למצב הנוכחי
22:15 – הרב לאבקאווסקי בשפת האידיש דברי סיום וסיכום 

בציפייה דרוכה ממתינים אלפים מאנ”ש והתמימים ברחבי העולם, לכינוס תורה המרכזי המתקיים מידי שנה באסרו חג לאחר שלושת הרגלים, בהוראתו האישית של הרבי נשיא דורנו בישיבת תומכי תמימים המרכזית 770 בקראון הייטס

בתקופה זו עקב המצב השורר בעולם, הוחלט לערוך את הכינוס באופן שתינתן האפשרות לאנ”ש והתמימים ברחבי העולם להשתתף ולהינות משיעורי התורה שישודרו באמצעות הטלפון

הכינוס יתנהל על ידי ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית הגאון החסיד הרב שניאור זלמן לאבקאווסקי, שהתמנה על ידי הרבי לנהל את הכינוס

הכינוס יועבר באמצעות הטלפון כדלהלן

מספר הטלפון מישראל
051-6503792
קוד גישה להקשה לאחר המענה
862098309

מספר הטלפון מארצות הברית
774-2673282
אין צורך בקוד גישה בארה”ב